دیزل ساز

فیلتر محصولات

دسته بندی

  دسته بندی محصولات

  پمپ 1 اسب بشقابی دیزل ساز مدل DM100/00S

  2,501,600 تومان

  پمپ جتی 1 اسب دیزل ساز مدل DAM100/00S

  2,787,800 تومان

  پمپ 1 اسب بشقابی دیزل ساز مدل DM100/01S

  2,787,800 تومان

  پمپ 1 اسب دو پروانه دیزل ساز مدل DB100/01

  3,127,000 تومان

  پمپ بشقابی استیل دیزل ساز مدل DSS70/05M

  3,688,800 تومان

  پمپ بشقابی استیل دیزل ساز مدل DSS70/05T

  3,731,200 تومان

  پمپ بشقابی استیل دیزل ساز مدل DSS70/07M

  3,922,000 تومان

  پمپ بشقابی استیل دیزل ساز مدل DSS70/07T

  3,964,400 تومان

  پمپ بشقابی استیل دیزل ساز مدل DSS120/11M

  6,042,000 تومان

  پمپ بشقابی استیل دیزل ساز مدل DSS120/11T

  6,158,244 تومان

  پمپ بشقابی استیل دیزل ساز مدل DSS120/15M

  6,402,400 تومان

  پمپ بشقابی استیل دیزل ساز مدل DSS120/15T

  6,508,400 تومان

  پمپ 3 اسب دو پروانه دیزل ساز مدل DPT400/01

  7,950,000 تومان

  پمپ تک فاز طبقاتی پنتاکس U9-250/5

  17,352,200 تومان

  پمپ 1.5 اسب دو پروانه دیزل ساز مدل DB160/01

  48,750,000 تومان

  پمپ دو پروانه دیزل ساز مدل DB210/01

  53,530,000 تومان