منبع تحت فشار وارم

فیلتر محصولات

برند

  دسته بندی محصولات

  منبع تحت فشار وارم مدل LTR8

  667,800 تومان

  منبع تحت فشار وارم مدل LTR24

  1,484,000 تومان

  منبع تحت فشار وارم مدل LTR60

  5,183,400 تومان

  منبع تحت فشار وارم مدل LTR80

  6,593,200 تومان

  منبع تحت فشار وارم مدل LTR100

  8,564,800 تومان

  منبع تحت فشار وارم مدل LTR200

  16,101,400 تومان

  منبع تحت فشار وارم مدل LTR300

  19,779,600 تومان

  منبع تحت فشار 16بار وارم مدل LTR100

  19,906,800 تومان

  منبع تحت فشار 16بار وارم مدل LTR300

  34,874,000 تومان

  منبع تحت فشار وارم مدل LTR500

  36,252,000 تومان

  منبع تحت فشار 16بار وارم مدل LTR500

  39,824,200 تومان
  منبع تحت فشار وارم ساخت ایتالیا می باشد که به واسطه آن فشار در سیستم آبرسانی کنترل و همچنین برای فراهم نمودن شرایط انبساط حجمی آب استفاده می شود. اکاربرد این پمپ ها در سیستم های آبرسانی خانگی، بوستر پمپ ها و پکیج های گرمایشی می باشد.  دمای مناسب عملیاتی برای این منابع تحت فشار از 10 تا 99 درجه سانتیگراد می باشد. برای پمپ های 1، 1.5 و 2 اسب مناسب می باشد. شرکت پایا گسترش خورشید تاباننمایندگی فروش منبع تحت فشار وارم ایتالیا در تهران و شهرستان ها می باشد.