منبع تحت فشار وارم

فیلتر محصولات

برند

    دسته بندی محصولات

    منبع تحت فشار وارم ساخت ایتالیا می باشد که به واسطه آن فشار در سیستم آبرسانی کنترل و همچنین برای فراهم نمودن شرایط انبساط حجمی آب استفاده می شود. اکاربرد این پمپ ها در سیستم های آبرسانی خانگی، بوستر پمپ ها و پکیج های گرمایشی می باشد.  دمای مناسب عملیاتی برای این منابع تحت فشار از 10 تا 99 درجه سانتیگراد می باشد. برای پمپ های 1، 1.5 و 2 اسب مناسب می باشد. شرکت پایا گسترش خورشید تاباننمایندگی فروش منبع تحت فشار وارم ایتالیا در تهران و شهرستان ها می باشد.