پمپ سیرکوله

دسته بندی محصولات

پمپ سیرکوله لئو (103)

پمپ سیرکولاتور ابارا (65)

پمپ سیرکولاتور یک وسیله مکانیکی است که برای گردش دادن آب در سیستم‌های سرمایش و گرمایش استفاده می‌شود. این نوع پمپ آب وظیفه جابجایی آب سرد یا گرم را از یک مکان به مکان دیگر در سیستم تهویه مطبوع یا حرارت مرکزی ساختمان دارند.

سیستم‌های سرمایش و گرمایش در ساختمان‌ها و تجهیزات صنعتی معمولاً نیاز به تبادل حرارت دارند تا دمای مطلوب را حفظ کنند.  پمپ سیرکولاتور که با پمپ کردن آب از منبع حرارت به سمت تجهیزات تبادل حرارتی، تاثیری در تعداد مهمی از این سیستم‌ها دارد. از جمله:

1. سیستم‌های گرمایش مرکزی: پمپ سیرکولاتورها از طریق لوله‌ها و رادیاتورها گرمایی را که از یک منبع حرارتی مانند یک دیگ گرمایی تولید شده است، به سراسر ساختمان منتقل می‌کنند.

2. سیستم‌های سرمایش مرکزی: در این سیستم‌ها، پمپ‌های سیرکولاتور آب سرد را از یک منبع سردایی مانند یک چیلر به تجهیزات تبادل حرارتی می‌برند تا هوا را سرد کنند.

3. سیستم‌های تهویه مطبوع: این سیستم‌ها شامل ترکیبی از گرمایش و سرمایش برای ایجاد شرایط مناسب در داخل ساختمان هستند. پمپ‌های سیرکولاتور در این سیستم‌ها برای جابجایی آب گرم یا سرد به منظور تأمین دمای مطلوب در اتاق‌ها استفاده می‌شوند.

4. برج‌های خنک‌کننده: در سیستم‌های خنک‌کننده صنعتی مانند برج‌های خنک‌کننده، پمپ‌های سیرکولاتور آب را از منبع به برج و از برج به تجهیزات تبادل حرارتی جابجا می‌کنند تا حرارت از تجهیزات انتقال یابد.

استفاده از پمپ‌های سیرکولاتور بهبود کارایی سیستم‌های حرارتی و سرمایشی را افزایش می‌دهد، زیرا به کنترل بهتر توزیع آب گرم یا سرد کمک می‌کند و از افت فشار در سیستم جلوگیری می‌کند.