اینورتر پنتاکس

فیلتر محصولات

دسته بندی

  دسته بندی محصولات

  اینورتر پمپ آب پنتاکس مدل DSI200 تک فاز

  5,380,000 تومان

  اینورتر پمپ آب پنتاکس مدل DSI100 سه فاز

  7,720,000 تومان

  اینورتر پمپ آب پنتاکس مدل DSI200 سه فاز

  9,170,000 تومان

  اینورتر پمپ آب پنتاکس مدل DSI400 تک فاز

  11,130,000 تومان

  اینورتر پمپ آب پنتاکس مدل DSI400 سه فاز

  464,260,000 تومان