تجهیزات استخر

دسته بندی محصولات

نردبان اسختر (20)

لوازم جانبی استخر (24)

فیلتر کارتریجی استخر (5)

فیلتر شنی استخر (32)

سیلیس فیلتر (1)

سیستم مولد بخار (2)

سیستم گندزدایی (33)

سیستم گرمایشی استخر (14)

خرید هیتر سونا خشک (11)

جاروی رباتیک استخر (1)

جاروی استخر (1)

پمپ جت جکوزی (13)

فیلتر شنی استخر ایمکس MFV 17

9,323,000 تومان

پمپ تصفیه استخر لئو مدل XKP1604

9,550,000 تومان

پمپ تصفیه استخر لئو مدل XKP806

9,578,240 تومان

آبنمای استخر ایمکس مدل PB600-25

9,590,000 تومان

فیلتر کارتریجی استخر ایمکس CF100

9,653,000 تومان

کلرزن خطی استخر ایمکس CLL75

9,813,000 تومان

پمپ تصفیه استخر لئو مدل XKP1106

9,894,400 تومان

فیلتر شنی استخر امرا EMR500

10,000,000 تومان

پمپ استخر 0/5 اسب سیستما سری TSW500

10,039,200 تومان

آبنمای استخر ایمکس مدل PB600-150

10,070,000 تومان

فیلتر شنی استخر ایمکس P650

10,142,000 تومان

پمپ تصفیه استخر لئو مدل XKP2204E

10,202,880 تومان

پمپ تصفیه استخر ایمکس SC075

10,303,650 تومان

فیلتر شنی استخر ایمکس V500

10,493,000 تومان

هیتر سونا خشک ایمکس مدل BC45E

10,700,000 تومان

پمپ تصفیه استخر لئو مدل XKP2204

10,800,000 تومان

پمپ سه فاز اتابلوک پنتاکس CM50-250A

10,976,300 تومان

فیلتر شنی استخر ایمکس MFV 20

11,017,000 تومان

فیلتر شنی استخر ایمکس T500

11,100,000 تومان

هیتر سونا خشک ایمکس مدل BC60E

11,200,000 تومان

فیلتر کارتریجی استخر ایمکس CF200

11,509,000 تومان