تجهیزات استخر

دسته بندی محصولات

نردبان اسختر (20)

لوازم جانبی استخر (24)

فیلتر کارتریجی استخر (5)

فیلتر شنی استخر (32)

سیلیس فیلتر (1)

سیستم مولد بخار (2)

سیستم گندزدایی (33)

سیستم گرمایشی استخر (14)

خرید هیتر سونا خشک (11)

جاروی رباتیک استخر (1)

جاروی استخر (1)

پمپ جت جکوزی (13)

مبدل حرارتی استخر ایمکس HE40

6,098,000 تومان

پمپ تصفیه استخر لئو مدل XKP356

6,208,000 تومان

آبنمای استخر ایمکس مدل PB300-25

6,240,000 تومان

فیلتر شنی استخر ایمکس P350

6,530,000 تومان

فیلتر کارتریجی استخر ایمکس CF50

6,536,000 تومان

آبنمای استخر ایمکس مدل PB300-150

6,680,000 تومان

فیلتر شنی استخر ایمکس P400

7,038,000 تومان

پمپ تصفیه استخر لئو مدل XKP804

7,200,000 تومان

پمپ تصفیه استخر لئو مدل XKP1104E

7,244,800 تومان

فیلتر شنی استخر ایمکس P450

7,352,000 تومان

پمپ تصفیه استخر لئو مدل XKP1104

7,650,000 تومان

فیلتر شنی استخر ایمکس P500

7,911,000 تومان

فیلتر شنی استخر ایمکس V350

7,926,000 تومان

پمپ تصفیه استخر لئو مدل XKP804E

8,081,920 تومان

فیلتر کارتریجی استخر ایمکس CF75

8,193,000 تومان

فیلتر شنی استخر ایمکس V400

8,343,000 تومان

فیلتر شنی استخر امرا EMR400

8,400,000 تومان

جارو استخر دستی ایرانی

8,500,000 تومان

کلرزن خطی استخر ایمکس CLL50

8,508,000 تومان

مبدل حرارتی استخر ایمکس HE60

8,699,000 تومان

فیلتر شنی استخر ایمکس V450

8,782,000 تومان

پمپ تصفیه استخر لئو مدل XKP1604E

9,020,160 تومان