وبلاگ

نحوه محاسبه دبی بوسترپمپ آبرسانی

محاسبه دقیق دبی بوستر پمپ در سیستم‌های آبرسانی یکی از مهم‌ترین و تخصصی‌ترین بخش‌های طراحی این سیستم‌ها محسوب می‌شود. 

انتخاب بوستر پمپ با دبی نامناسب می‌تواند منجر به بروز مشکلات و اتلاف انرژی در سیستم آبرسانی گردد. بوستر پمپ باید بتواند دبی و فشار مورد نیاز جهت تأمین آب مصرفی ساختمان را در شرایط اوج مصرف فراهم نماید. 

محاسبات دبی بوستر پمپ نیازمند در نظر گرفتن پارامترهای متعددی از جمله میزان نیاز آبی، ارتفاع، فشار، قطر و طول لوله‌کشی، تعداد شیرآلات، میزان ذخیره آب و غیره است. در نظر گرفتن همه جوانب و محاسبه دقیق بسیار حائز اهمیت است.

برای محاسبات تخصصی و نحوه انتخاب بوستر پمپ بهینه و متناسب با پروژه خود،  هم اکنون میتوانید با  شماره تلفن‌های موجود در سایت پایا گسترش تماس گرفته تا مهندسین مجرب شرکت مشاوره لازم و تخصصی را با جزئیات کامل به شما ارائه دهند.

محاسبه دبی مصرف روش هانتر (روش F.U)

محاسبه دبی مصرف روش هانتر (روش F.U)

روش هانتر یا روش F.U یک روش استاندارد برای محاسبه دبی مصرف آب در ساختمان‌ها است. این روش بر اساس یک سری جداول استاندارد که در مبحث 16 مقررات ملی ساختمان ایران نیز به آن اشاره شده است، انجام می‌شود.

در این روش، دبی مصرف آب هر یک از وسایل بهداشتی مصرف‌کننده آب با یک ضریب F.U مشخص می‌شود. این ضریب نشان‌دهنده دبی آب مصرفی در حالت جریان کامل (Full Flow) وسیله بهداشتی مورد نظر است.

برای محاسبه دبی مصرف آب کل ساختمان، باید دبی مصرف آب هر یک از وسایل بهداشتی مصرف‌کننده آب را با ضریب F.U مربوطه ضرب کرد و سپس مجموع آنها را محاسبه کرد.

برای مثال، دبی مصرف آب یک شیر آشپزخانه با یک دوش باران در حالت جریان کامل برابر با 1.5 gpm است. بنابراین، ضریب F.U برای این شیر و دوش برابر با 1.5 است.

اگر این شیر و دوش در یک ساختمان مسکونی 10 واحدی به طور همزمان باز شوند، دبی مصرف آب کل ساختمان برابر با 1.5 gpm * 10 واحد = 15 gpm خواهد بود.

 

برای محاسبه دبی مصرف آب ساختمان با استفاده از روش هانتر، باید مراحل زیر را دنبال کرد:

 1. تعداد هر یک از وسایل بهداشتی مصرف‌کننده آب در ساختمان را تعیین کنید.
 2. ضریب F.U برای هر یک از وسایل بهداشتی مصرف‌کننده آب را تعیین کنید.
 3. دبی مصرف آب هر یک از وسایل بهداشتی مصرف‌کننده آب را با ضریب F.U مربوطه ضرب کنید.
 4. مجموع دبی مصرف آب هر یک از وسایل بهداشتی مصرف‌کننده آب را محاسبه کنید.
 5. دبی مصرف آب کل ساختمان برابر با مجموع دبی مصرف آب هر یک از وسایل بهداشتی مصرف‌کننده آب است.

 

تعیین دبی بوسترپمپ با استفاده از جدول از پیش تعیین شده

برای تعیین دبی بوسترپمپ در ساختمان‌های مسکونی، می‌توان از جدول از پیش تعیین شده استفاده کرد. این جدول بر اساس تعداد طبقات و تعداد واحدها در هر طبقه، دبی بوسترپمپ مناسب را مشخص می‌کند.

 

برای استفاده از این جدول، باید مراحل زیر را دنبال کرد:

 1. تعداد طبقات ساختمان را تعیین کنید.
 2. تعداد واحدها در هر طبقه را تعیین کنید.
 3. دبی مصرف آب کل ساختمان را با جمع کردن دبی مصرف آب هر واحد محاسبه کنید.
 4. از جدول از پیش تعیین شده، دبی بوسترپمپ مناسب برای ساختمان را انتخاب کنید.

در جدول از پیش تعیین شده، دبی بوسترپمپ بر اساس تعداد طبقات و تعداد واحدها در هر طبقه مشخص شده است. برای مثال، یک ساختمان مسکونی 10 طبقه با 5 واحد در هر طبقه، به یک بوسترپمپ با دبی 100 gpm نیاز دارد.

تعیین دبی بوسترپمپ با استفاده از جدول از پیش تعیین شده

توجه داشته باشید که این روش برای محاسبه دبی بوسترپمپ در ساختمان‌های مسکونی مناسب است. برای محاسبه دبی بوسترپمپ در ساختمان‌های تجاری و اداری باید از روش‌های دیگری استفاده کرد.

 

مثال:

یک ساختمان مسکونی 10 طبقه با 5 واحد در هر طبقه دارد. دبی مصرف آب هر واحد برابر با 10 gpm است.

دبی مصرف آب کل ساختمان برابر با 10 gpm * 5 واحد * 10 طبقه = 500 gpm است.

از جدول از پیش تعیین شده، می‌توان نتیجه گرفت که یک بوسترپمپ با دبی 500 gpm برای این ساختمان مناسب است.

تعداد طبقات تعداد واحدها در هر طبقه دبی بوسترپمپ (gpm)
1 1 10
2 1 20
3 1 30
10 1 100
1 2 20
2 2 40
10 2 200

 

تعیین دبی بوسترپمپ آبرسانی بااستفاده از  نمودار AWWA

نمودار AWWA یک نمودار استاندارد برای تعیین دبی بوسترپمپ آبرسانی است. این نمودار بر اساس تعداد طبقات ساختمان، تعداد ساکنین در هر طبقه و نوع کاربری ساختمان، دبی بوسترپمپ مناسب را مشخص می‌کند.

 

برای استفاده از این نمودار، باید مراحل زیر را دنبال کرد:

 1. تعداد طبقات ساختمان را تعیین کنید.
 2. تعداد ساکنین در هر طبقه را تعیین کنید.
 3. نوع کاربری ساختمان را تعیین کنید.
 4. از نمودار AWWA، دبی بوسترپمپ مناسب برای ساختمان را انتخاب کنید.

نمودار AWWA یک نمودار دو محوری است. محور عمودی نمودار، دبی بوسترپمپ (gpm) را نشان می‌دهد. محور افقی نمودار، تعداد طبقات ساختمان (طبقه) را نشان می‌دهد.

 

در نمودار AWWA، دبی بوسترپمپ بر اساس نوع کاربری ساختمان متفاوت است. برای ساختمان‌های مسکونی، دبی بوسترپمپ بر اساس تعداد ساکنین در هر طبقه مشخص می‌شود. برای ساختمان‌های تجاری و اداری، دبی بوسترپمپ بر اساس نوع کاربری ساختمان مشخص می‌شود.

 

مثال

فرض کنید یک ساختمان مسکونی 10 طبقه با 100 ساکن در هر طبقه دارد.

از نمودار AWWA، می‌توان نتیجه گرفت که یک بوسترپمپ با دبی 1000 gpm برای این ساختمان مناسب است.

جدول محاسبه دبی یا آبدهی پوستر پمپ آبرسانی

وسیله بهداشتی ضریب F.U
شیر آشپزخانه 1.5
دوش باران 1.5
دوش دستی 1
روشویی 0.5
توالت فرنگی 0.7
توالت ایرانی 1
ماشین لباسشویی 1.5

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید تایپ کنید.