فیلتر محصولات

برند

  دسته بندی محصولات

  پمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR3-5

  13,824,000 تومان

  پمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR2-5

  14,135,040 تومان

  پمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR3-6

  14,720,000 تومان

  پمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR3-7

  15,744,000 تومان

  پمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR2-6

  16,582,400 تومان

  پمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR2-7

  16,710,400 تومان

  پمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR3-8

  17,408,000 تومان

  پمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR2-8

  17,489,920 تومان

  پمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR3-9

  18,432,000 تومان

  پمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR2-9

  18,636,800 تومان

  پمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR2-10

  19,210,240 تومان

  پمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR3-10

  19,456,000 تومان

  پمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR3-11

  20,480,000 تومان

  پمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR2-11

  20,736,000 تومان

  پمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR3-12

  21,504,000 تومان

  پمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR1-17

  21,603,840 تومان

  پمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR4-8

  21,632,000 تومان

  پمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR2-12

  22,272,000 تومان

  پمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR1-19

  22,309,120 تومان

  پمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR3-13

  22,528,000 تومان

  پمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR5-10

  22,592,000 تومان

  پمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR2-13

  22,976,000 تومان

  پمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR4-10

  23,111,680 تومان

  پمپ طبقاتی عمودی استیل لئو مدل LVR2-14

  23,488,000 تومان

  پمپ طبقاتی عمودی لئو مدل LVR با طراحی چند پروانه ای، قادر به تولید هد و دبی های بالا با حداقل مصرف انرژی می باشند. پمپ طبقاتی لئو LVR به دلیل دارا بودن قابلیت نصب عمودی برای مکان هایی که محدودیت فضا دارند، بسیار مناسب می باشند.

  کاتالوگ مشخصات فنی سری LVR

  ادامه مطلب