فیلتر محصولات

برند

  دسته بندی محصولات

  پمپ طبقاتی عمودی لئو مدل EVP4-5

  7,424,000 تومان

  پمپ طبقاتی عمودی لئو مدل EVP2-7

  7,872,000 تومان

  پمپ طبقاتی عمودی لئو مدل EVP4-6

  8,768,000 تومان

  پمپ طبقاتی عمودی لئو مدل EVP6-5

  8,896,000 تومان

  پمپ طبقاتی عمودی لئو مدل EVP2-8

  9,043,200 تومان

  پمپ طبقاتی عمودی لئو مدل EVP4-7

  9,216,000 تومان

  پمپ طبقاتی عمودی لئو مدل EVP4-8

  9,856,000 تومان

  پمپ طبقاتی عمودی لئو مدل EVP6-6

  9,856,000 تومان

  پمپ طبقاتی عمودی لئو مدل EVP6H-5

  9,920,000 تومان

  پمپ طبقاتی عمودی لئو مدل EVP6H-6

  10,304,000 تومان

  پمپ طبقاتی عمودی لئو مدل EVP2-9

  10,624,000 تومان

  پمپ طبقاتی عمودی لئو مدل EVP6-7

  12,896,000 تومان

  پمپ طبقاتی عمودی لئو مدل EVP6-8

  13,248,000 تومان

  پمپ طبقاتی عمودی لئو مدل EVP6H-8

  14,144,000 تومان

  پمپ طبقاتی عمودی لئو مدل EVP10H-3

  14,144,000 تومان

  پمپ طبقاتی عمودی لئو مدل EVP10H-4

  15,296,000 تومان

  پمپ طبقاتی عمودی لئو مدل EVP6H-10

  16,384,000 تومان

  پمپ طبقاتی عمودی لئو مدل EVP10H-5

  18,912,000 تومان

  پمپ طبقاتی عمودی لئو مدل EVP10H-6

  19,328,000 تومان

  پمپ طبقاتی عمودی لئو مدل EVP10H-8

  21,184,000 تومان

  پمپ طبقاتی عمودی لئو مدل EVP با طراحی چند پروانه ای، قادر به تولید هد و دبی های بالا با حداقل مصرف انرژی می باشند. پمپ طبقاتی لئو EVP به دلیل دارا بودن قابلیت نصب عمودی برای مکان هایی که محدودیت فضا دارند، بسیار مناسب می باشند.

  کاتالوگ مشخصات فنی سری EVP

  ادامه مطلب