فیلتر محصولات

برند

  دسته بندی محصولات

  پمپ سیرکولاتور خطی لئو مدل LPP40-13-0.75/2

  17,592,320 تومان

  پمپ سیرکولاتور خطی لئو مدل LPP40-17.5-1.1/2

  18,088,960 تومان

  پمپ سیرکولاتور خطی لئو مدل LPP50-21-2.2/2

  20,276,125 تومان

  پمپ سیرکولاتور خطی لئو مدل LPP50-34-5.5/2

  23,288,320 تومان

  پمپ سیرکولاتور خطی لئو مدل LPP65-14-2.2/2

  23,288,320 تومان

  پمپ سیرکولاتور خطی لئو مدل LPP50-24-3/2

  23,889,920 تومان

  پمپ سیرکولاتور خطی لئو مدل LPP80-8.5-1.5/2

  24,256,000 تومان

  پمپ سیرکولاتور خطی لئو مدل LPP50-28-4/2

  25,003,520 تومان

  پمپ سیرکولاتور خطی لئو مدل LPP80-10.5-2.2/2

  25,280,000 تومان

  پمپ سیرکولاتور خطی لئو مدل LPP65-17-3/2

  26,263,040 تومان

  پمپ سیرکولاتور خطی لئو مدل LPP80-14-3/2

  26,570,240 تومان

  پمپ سیرکولاتور خطی لئو مدل LPP65-21-4/2

  26,909,440 تومان

  پمپ سیرکولاتور خطی لئو مدل LPP80-21.5-7.5/2

  27,520,000 تومان

  پمپ سیرکولاتور خطی لئو مدل LPP80-17-4/2

  30,080,000 تومان

  پمپ سیرکولاتور خطی لئو مدل LPP80-28-11/2

  31,360,000 تومان

  پمپ سیرکولاتور خطی لئو مدل LPP65-28-5.5/2

  33,899,520 تومان

  پمپ سیرکولاتور خطی لئو مدل LPP80-35-15/2

  33,920,000 تومان

  پمپ سیرکولاتور خطی لئو مدل LPP80-20-5.5/2

  34,350,080 تومان

  پمپ سیرکولاتور خطی لئو مدل LPP65-35-7.5/2

  37,760,000 تومان

  پمپ سیرکولاتور خطی لئو مدل LPP80-60-15/2

  38,272,000 تومان

  پمپ سیرکولاتور خطی لئو مدل LPP65-40-11/2

  39,040,000 تومان

  پمپ سیرکولاتور خطی لئو مدل LPP80-70-18.5/2

  39,040,000 تومان

  پمپ سیرکولاتور خطی لئو مدل LPP80-80-22/2

  41,600,000 تومان

  پمپ سیرکولاتور خطی لئو مدل LPP65-49-15/2

  42,496,000 تومان

  پمپ سیرکولاتور خطی لیو سری LPP عمدتا در سیستم های گرمایشی و تهویه مطبوع جهت سیرکوله آب گرم یا سرد مورد استفاده قرار می گیرند. در این پمپ ها بدنه و پروانه از جنس چدن ساخته شده است. پمپ سیرکوله خطی لئو سری LPP تنها در مدل های سه فاز ارائه و توصیه می شود حتما به همراه تابلو برق نصب شوند.

  کاتالوگ مشخصات فنی سری LPP

  ادامه مطلب