فیلتر محصولات

برند
  دسته بندی

   دسته بندی محصولات

   ست کنترل لئو مدل PC-2

   207,360 تومان

   ست کنترل لئو مدل PC-2A قطع کن دار

   231,680 تومان

   ست کنترل لئو مدل PC-13A

   857,600 تومان

   ست کنترل لئو مدل PC-10

   880,640 تومان

   ست کنترل لئو مدل PC-19

   925,440 تومان

   ست کنترل لئو مدل PC-59 تنظیم دستی

   1,152,000 تومان

   ست کنترل لئو مدل PC-58 دیجیتال

   1,489,920 تومان

   ست کنترل لیو مدل PC دستگاهی است که برای کنترل جریان، کنترل تعداد روشن و خاموش شدن پمپ و خطرات ناشی از نوسانات جریان بر روی پمپ به جای مخزن تحت فشار،کلید اتوماتیک و پنج راهی مورد استفاده قرار میگیرد.

   در صورت استفاده از این وسیله، سیستم آبرسانی باید یک حداقل فشار داشته باشد. به این دلیل که درون کلید اتوماتیک دیجیتال یک فلوسوئیچ قرار دارد که جریان آب آن را فعال کرده و موجب عملکرد کلید می شود. وقتی شیر آب مصرفی بسته می شود پس از چند ثانیه که جریان صفر میشود، فلوسوئیچ از حرکت ایستاده و در نهایت کلید اتوماتیک دیجیتال خاموش شود.